Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2021 година

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 122 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.1 хил., а на леглата – 20.7 хиляди