Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 71.8 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 30.8 хил. са жени.