Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2021 намалява с 3.7% и към края на септември 2021 г. техният брой е 36.4 хиляди.