Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.7 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.2 хил. са жени.