НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 62.8 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2020 г.) намаляват с 1.7%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 14.0 хил. души, а в частния сектор – 48.8 хил., или 77.8% от всички наети лица в областта. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.4%.