Дейност на местата за настаняване през септември 2021 г. в област Шумен

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 67 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 662, а на леглата – 1 374. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 13.6%, а броят на леглата в тях намалява с 0.1%.