Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2021 г. са 9, a новопостроените жилища са 49. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 2 по-малко, а жилищата в тях с 11.