Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2021 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2020 г. се увеличава с 5.9%.