Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8.