Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 12 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 49 други сгради с 11 995 кв. м РЗП.