Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2021 година

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 386 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.4 хил., а на леглата – 58.7 хиляди. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.6%, а на леглата в тях – с 11.3%.