Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Перник са регистрирани 506 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 14.1%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 55 тежки пътнотранспортни произшествия, в следствие на които са загинали 3 лица и са ранени 62 души. В сравнение с 2019 г. броят на ПТП намалява с 19.1%, този на загиналите – със 78.6%, а на ранените лица – с 24.4% (Фиг.1).