Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 74 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 7 лица и са ранени 82 души. В сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление на ПТП с 23.7%, а на ранените лица – с 18.8%. Регистрирано е намаление с 58.8% на броя на загиналите лица спрямо предходната година (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2020 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и загиналите – съответно 1.2 и 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 95.9% от общия брой за областта. От тях 8, или 11.3% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. През 2020 г. в областта 7 души са загинали по вина на водачите на ППС, a 79 са ранените.