Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. в област Търговище са приключили делата за 614 извършени престъпления. Делата за 201 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 278 престъпления – с условно осъждане, за 4 престъпления – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, а за 122 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2019 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 4.6%.