Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2021 година

През август 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 786 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.