Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 204 жилищни сгради с 294 жилища в тях и 39 002 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 74 други сгради с 35 704 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 63.2% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради със 71.9% повече жилища и съответно с 44.9% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 128.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 80.5%, броят на жилищата в тях – със 143.0%, а общата им застроена площ – с 84.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.1% повече, но тяхната РЗП е със 17.1% по-малка.