Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2021 година

През юли 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.