Раждаемост в област Шумен през 2020 година

През 2020 г. в област Шумен са регистрирани 1 230 родени деца, като от тях 1 225 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 189 деца, или с 13.4%.Коефициентът на обща раждаемост в област Шумен през 2020 г. е 7.1‰, а през предходната 2019 г. – 8.2‰. Броят на живородените момчета е 653 и е с 81 по-голям от този на живородените момичета (572), или на 1 000 живородени момчета се падат 876 момичета.