ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 91.9 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 43.1 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 46.3% (при
52.1% за страната), съответно 51.6% за мъжете и 41.6% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на деветнадесето място.