Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2021 г. нарастват с 0.7% спрямо края на март 2021 г., като достигат до 85.6 хиляди. Спрямо края на първото  тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.6% (до 20.8 хиляди) и в частния сектор са повече с 0.7% до – 64.8 хиляди.

В края на юни 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 6.7%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 8.3% (или с 4.9 хил.) и в  обществения сектор с – 2.1% (или с 0.4 хил.).

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 5.3% до – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 445 лв., а за частния – 847 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 12.8% в сравнение със съответния период на предходната година.