Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2021 година

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 121 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.7 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 139.1 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 96.9 хил. нощувки, а българските – 42.2 хиляди.