Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 73.3 хил., от които 41.6 хил. са мъже, а 31.7 хил. са жени.