Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 545. Общият брой на нощувките, регистрирани през юни 2021 г. е 3 483. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 57.7%, следват Белгия – 8.2% и Италия – 6.6%.