Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 236.8 хил., от които 128.6 хил. са мъже, а 108.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 59.6% (при 52.1% за страната), съответно 67.5% за мъжете и 52.4% за жените.