Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 45.1 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 19.8 хил. са жени.