Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в област Шумен

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2021 г. нарастват с 409, или с 0.9% спрямо края на март 2021 г., като достигат 43 573. Увеличение се наблюдава в петнадесет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 12.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 11.9%, и „Строителство“ – с 10.2%. Намаление на наетите лица е регистрирано в четири отрасъла, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Други дейности“ – с 5.4%, и „Преработваща промишленост“ – с 2.0%.