Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 97.2 хиляди.