Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2021 г. се увеличават с 3.0 хил. или с 8.5% спрямо края на март 2021 г., като достигат 38.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 2.2% (до 10.4 хил.), а в частния сектор – с 11.0% (до 28.0 хиляди).