Смъртност в област Добрич през 2020 година (окончателни данни)

Броят на умрелите през 2020 г. в област Добрич е 3 262 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.1‰, при 18.0‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 350 случая, или с 12.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.