Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2021 година

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 288 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 20.9 хил., а на леглата – 48.0 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 313.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 92.7 хил. нощувки, а чуждите – 220.7 хиляди.