Предстоящи обучения на преброителския апарат в област Бургас

Общият брой на преброителския апарат за областта е 1559 лица, като 82% от тях са жени, а 18 % – мъже.