Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2020 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.7 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.4 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.