Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 001 лв. за един декар, което е с 2.0% по-малко в сравнение с 2019 година. Спрямо средната стойност за страната (1 042 лв./дка) през 2020 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 92.0 %. Спрямо предходната година през 2020 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 1.9% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.