Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 369 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.3%;
  • малолетни (8-13 години) – 13.7%;
  • момчетата са 963, или 70.3%;
  • учащи са 1 182 лица (86.3%);
  • в криминогенна среда живеят 558 малолетни и непълнолетни (40.8%).