Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 86 915 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 170 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 47.5%. В дните със свободен вход са осъществени 2.3% от тях. Спрямо 2019 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са с 87.0% по-малко.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2020 г. е 73 души и се увеличава с 1.4% в сравнение с 2019 година.