Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 10 872 души.