Основни данни за културата в област Варна през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 183 хил. фондови единици и в сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 1.2%. Цифровизирани са едва 7 303 фондови единици, което е с 2 319 повече в сравнение с предходната година.