Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Сливен функционират 7 заведения за болнична помощ с 1 072 легла, като всички са болници.