Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2021 година

През април 2021 г. в област Кърджали са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 906, а на леглата – 1 805.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г. е 10 209. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 388, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 821.

През април 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 75.4% от общия брой нощувки на български граждани, а от чужди граждани те са 58.3%, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 24.6 и 41.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Гърция – 37.3%, следвани от Турция – 31.8% и Литва – 23.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. в област Кърджали са 4 575. От всички пренощували лица 89.4% са българи, като по-голямата част от тях (72.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 485, като 57.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.8 нощувки.