Брачност и бракоразводност в област Враца през 2020 година

          През 2020 г. в област Враца са регистрирани 329 юридически брака – с 122 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (200) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 131, следвана от община Козлодуй – 53, а най-малко са в общините Мизия (8) и  Хайредин – 5.