Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 42.8 хил., от които 25.2 хил. са мъже, а 17.6 хил. са жени.