Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2021 година

През март 2021 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.7 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 15.5 и 14.4%.