Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Смолян през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) саводени 134 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2019 г. нараства с 3 лица (2.3%).

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.9%;
  • малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.1%;
  • момчета – 120 лица (89.6%);
  • момичета – 14 (10.4%);
  • учащи – 101 лица (75.4%);
  • в криминогенна среда живеят 44 лица (32.8%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 38, или 28.4% от всички водени на отчет лица като 31.6% от тях са малолетни.