Образованието в област Шумен през учебната 2020/2021 година

Към 1.10.2020 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 56 общообразователни училища. В сравнение с предходната година броят им се увеличава с 1 училище. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 21 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 13 673, като жените са 6 824, или 49.9%.