Образованието в област Добрич през 2020/2021 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани  4.8 хил. деца, или с 2.6% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 5.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.4 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 482 и  375 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 656.