НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2020 г.) намаляват с 2.7%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.8 хил. души, а в частния сектор – 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в частния сектор се увеличава с 0.3%.