Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2021 година

През март 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 112 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.7 хил., а на леглата – 7.7 хиляди. В сравнение с март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 9.7%, а на леглата в тях – с 24.2%.