НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Русе възлиза на 212 729 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.