Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Перник през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Перник са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 1, или с 0.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 84.3%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 15.7%;
  • момчета – 116 (75.8%);
  • момичета – 37 (24.2%)
  • в криминогенна среда живеят 74 малолетни и непълнолетни (48.4%).