Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 493 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.